Det läggs ut artiklar från 80-talet emellanåt (du hittar dem på s. 2-4). Intervjun med Lasse Lindbom är ute och snart kommer intervjun med Trance Dance från 1986.