Första sidan

Arbetet med en ny hemsida pågår!

Du kan fortfarande se samtliga artiklar på högra sidan av den här hemsidan, under ”kategorier”. Högst upp kan du också se de olika sidorna, som ”om sidan/på gång” och ”kontakt”.

Du välkommen att besöka någon av dessa två hemsidor

”Elles Musikblogg”; ellesmusikblogg.se.

och

”Inblick Östeuropa”; inblickosteuropa.se.

På ”Elles Musikblogg” finns intervjuer med kända artister som bland annat Per Gessle & Marie Fredriksson, och mer okända artister/band. Många av intervjuerna är från 1980-talet. Det saknas fortfarande ca 20-30 artiklar som jag skrev då. Nya artiklar är också på gång. Musikartiklarna på den här hemsidan, kommer att flyttas till Elles Musikblogg allteftersom. Under fliken ”Besök Elles Musikblogg” (högst upp på den här sidan) kommer du direkt till min musikblogg.

På hemsidan ”Inblick Östeuropa” är cirka 100 artiklar publicerade, artiklarna är skrivna av olika experter som forskare, journalister, studenter i ämnet Östeuropa.  Tidningen startades 1999 av några studenter på Institutionen för Östeuropastudier, Uppsala universitet.

Mellan 1 oktober 2018 och 29 februari 2020 arbetade jag som brukarrevisor i det sociala företaget Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, BRiU. Här hittar du BRiUs brukarrevisioner 2018-2020

Sammanfattning av revisionen av programmet vård- och stödsamordning, VOSS. 

Vård-och stödsamordning är en modell för samverkan mellan några av länets kommuner samt verksamhetsområde psykiatrin i Region Uppsala. Avsikten med den här revisionen har varit att belysa brukarnas syn på VOSS samt att se om det finns möjligheter att förbättra och utveckla densamma.

Beställare av denna brukarrevision är operativa styrgruppen genom Susanne Söderberg. Revisionen har finansierats av Region Uppsala, satsningen psykisk hälsa.