Category Archives

Archive of posts published in the category: Östeuropa

EU-anpassning av Makedoniens vinindustri

In Inblick Östeuropa, issue 1/2004 DET SÄTTS ALLT STÖRRE FÖRVÄNTNINGAR på den inhemska vinindustrin i Makedonien. För närvarande är vin landets näst största exportprodukt när det gäller jordbrukssektorn. Forskaren Fred Singleton skrev redan 1982 att makedonierna ”have excellent wines, but they lack the…

Fler rättigheter för albanerna i Makedonien

i Utrikesperspektiv (Utrikespolitiska föreningens tidskrift, Lund), 2003 ÅR 2001 VAR DEN POLITISKA SITUATIONEN I MAKEDONIEN mycket spänd. Sammandrabbningar mellan makedonska säkerhetsstyrkor och beväpnade albaner från Nationella befrielsearmén (NLA) riskerade att eskalera och leda till en långvarig väpnad konflikt. Den enda lösningen som de…

Vad har kvinnorna i Makedonien uppnått? 12 år efter självständigheten i Makedonien

In Inblick Östeuropa, issue 2-3/2003 PROBLEMEN I MAKEDONIEN har varit många sedan landets självständighet för 12 år sedan. Den instabila relationen mellan landets etniska makedonier och den albanska minoriteten har ofta stått i fokus i de flesta diskussioner. Det har inneburit att andra…

Nyfiken på Makedonien? I Ohrid ges sommarkurs i makedonska

In Inblick Östeuropa, 2003 SEDAN 1968 har universitetet St. Kyrill och St. Metodius i Skopje varje sommar ar­rangerat det tre veck­­or långa Inter­na­tio­nella semina­riet för det makedonska språ­ket, litte­ra­tu­ren och kulturen i Ohrid. I det första seminariet 1968 deltog 21 studenter. 35 år…

En resa i Ohrids historia

In Inblick Östeuropa, issue 1/2003 STADEN OHRID I MAKEDONIEN har fått ge namn åt det avtal som upprättades av politiska företrädare för makedoner och den albanska minoriteten 8 augusti 2001. Avtalet är ämnat att ge ökade rättigheter för landets minoriteter. Trots att relationen…

Kristian Gerner återvänder söderut

I Inblick Östeuropa, nr 1-2/2010? Artikeln är samförfattad med Börje Lindblom. Under hösten återvänder professor Kristian Gerner till det universitet där han studerade och sedermera disputerade 1984, det vill säga Historiska institutionen vid Lunds universitet. Där kommer han i första hand att forska…

Kampen för ett nytt Vitryssland

I Inblick Östeuropa, nr 7/2001 I mars-april i år gjorde lärare och studerande från den ettåriga påbyggnadsutbildningen vid Institutionen för östeuropastudier en studieresa till Vitryssland och Ukraina. Det var egentligen aldrig någon diskussion om vart resan det här året skulle gå utan alternativet…

Prostitutionen i Östeuropa – ett västeuropeiskt gissel

In Inblick Östeuropa, issue 2/1999 VÄGEN MOT DEMOKRATI OCH MARKNADSEKONOMI i Öst- och Centraleuropa har för vissa grupper inneburit stort lidande. Den ekonomiska situationen har för många resulterat i försämrade levnadsvillkor, sociala orättvisor och ökande kriminalitet. Den höga arbetslösheten har framförallt drabbat kvinnor…

Återuppbyggnad av Bosnien och Hercegovinas kulturminnesmärken

In Inblick Östeuropa, issue 1/1999 KRIGET I BOSNIEN var inte bara en tragedi i människoliv räknat. Vi vet också att det pågick en omfattande förstörelse av kulturella minnesmärken. Sammantaget var det många religiösa byggnader som drabbades, men också muséer och bibliotek, vars innehåll…