Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Balkan

EU-anpassning av Makedoniens vinindustri

In Inblick Östeuropa, issue 1/2004 DET SÄTTS ALLT STÖRRE FÖRVÄNTNINGAR på den inhemska vinindustrin i Makedonien. För närvarande är vin landets näst största exportprodukt när det gäller jordbrukssektorn. Forskaren Fred Singleton skrev redan 1982 att makedonierna ”have excellent wines, but they lack the…

Fler rättigheter för albanerna i Makedonien

i Utrikesperspektiv (Utrikespolitiska föreningens tidskrift, Lund), 2003 ÅR 2001 VAR DEN POLITISKA SITUATIONEN I MAKEDONIEN mycket spänd. Sammandrabbningar mellan makedonska säkerhetsstyrkor och beväpnade albaner från Nationella befrielsearmén (NLA) riskerade att eskalera och leda till en långvarig väpnad konflikt. Den enda lösningen som de…

Återuppbyggnad av Bosnien och Hercegovinas kulturminnesmärken

In Inblick Östeuropa, issue 1/1999 KRIGET I BOSNIEN var inte bara en tragedi i människoliv räknat. Vi vet också att det pågick en omfattande förstörelse av kulturella minnesmärken. Sammantaget var det många religiösa byggnader som drabbades, men också muséer och bibliotek, vars innehåll…