Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Bosnien

Återuppbyggnad av Bosnien och Hercegovinas kulturminnesmärken

In Inblick Östeuropa, issue 1/1999 KRIGET I BOSNIEN var inte bara en tragedi i människoliv räknat. Vi vet också att det pågick en omfattande förstörelse av kulturella minnesmärken. Sammantaget var det många religiösa byggnader som drabbades, men också muséer och bibliotek, vars innehåll…