Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Lund

Kristian Gerner återvänder söderut

I Inblick Östeuropa, nr 1-2/2010? Artikeln är samförfattad med Börje Lindblom. Under hösten återvänder professor Kristian Gerner till det universitet där han studerade och sedermera disputerade 1984, det vill säga Historiska institutionen vid Lunds universitet. Där kommer han i första hand att forska…