Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Makedonien

EU-anpassning av Makedoniens vinindustri

In Inblick Östeuropa, issue 1/2004 DET SÄTTS ALLT STÖRRE FÖRVÄNTNINGAR på den inhemska vinindustrin i Makedonien. För närvarande är vin landets näst största exportprodukt när det gäller jordbrukssektorn. Forskaren Fred Singleton skrev redan 1982 att makedonierna ”have excellent wines, but they lack the…

Fler rättigheter för albanerna i Makedonien

i Utrikesperspektiv (Utrikespolitiska föreningens tidskrift, Lund), 2003 ÅR 2001 VAR DEN POLITISKA SITUATIONEN I MAKEDONIEN mycket spänd. Sammandrabbningar mellan makedonska säkerhetsstyrkor och beväpnade albaner från Nationella befrielsearmén (NLA) riskerade att eskalera och leda till en långvarig väpnad konflikt. Den enda lösningen som de…

Vad har kvinnorna i Makedonien uppnått? 12 år efter självständigheten i Makedonien

In Inblick Östeuropa, issue 2-3/2003 PROBLEMEN I MAKEDONIEN har varit många sedan landets självständighet för 12 år sedan. Den instabila relationen mellan landets etniska makedonier och den albanska minoriteten har ofta stått i fokus i de flesta diskussioner. Det har inneburit att andra…

Nyfiken på Makedonien? I Ohrid ges sommarkurs i makedonska

In Inblick Östeuropa, 2003 SEDAN 1968 har universitetet St. Kyrill och St. Metodius i Skopje varje sommar ar­rangerat det tre veck­­or långa Inter­na­tio­nella semina­riet för det makedonska språ­ket, litte­ra­tu­ren och kulturen i Ohrid. I det första seminariet 1968 deltog 21 studenter. 35 år…

En resa i Ohrids historia

In Inblick Östeuropa, issue 1/2003 STADEN OHRID I MAKEDONIEN har fått ge namn åt det avtal som upprättades av politiska företrädare för makedoner och den albanska minoriteten 8 augusti 2001. Avtalet är ämnat att ge ökade rättigheter för landets minoriteter. Trots att relationen…