Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Östeuropa

Kristian Gerner återvänder söderut

I Inblick Östeuropa, nr 1-2/2010? Artikeln är samförfattad med Börje Lindblom. Under hösten återvänder professor Kristian Gerner till det universitet där han studerade och sedermera disputerade 1984, det vill säga Historiska institutionen vid Lunds universitet. Där kommer han i första hand att forska…

Kampen för ett nytt Vitryssland

I Inblick Östeuropa, nr 7/2001 I mars-april i år gjorde lärare och studerande från den ettåriga påbyggnadsutbildningen vid Institutionen för östeuropastudier en studieresa till Vitryssland och Ukraina. Det var egentligen aldrig någon diskussion om vart resan det här året skulle gå utan alternativet…

Prostitutionen i Östeuropa – ett västeuropeiskt gissel

In Inblick Östeuropa, issue 2/1999 VÄGEN MOT DEMOKRATI OCH MARKNADSEKONOMI i Öst- och Centraleuropa har för vissa grupper inneburit stort lidande. Den ekonomiska situationen har för många resulterat i försämrade levnadsvillkor, sociala orättvisor och ökande kriminalitet. Den höga arbetslösheten har framförallt drabbat kvinnor…

Återuppbyggnad av Bosnien och Hercegovinas kulturminnesmärken

In Inblick Östeuropa, issue 1/1999 KRIGET I BOSNIEN var inte bara en tragedi i människoliv räknat. Vi vet också att det pågick en omfattande förstörelse av kulturella minnesmärken. Sammantaget var det många religiösa byggnader som drabbades, men också muséer och bibliotek, vars innehåll…

Frågor och svar med programledaren Jacob Dahlin

Mass Media Nytt (utges av Journalistskolan i Stockholm), nr 1/87. På lördag är det dags för den ryska TV-publiken att stifta bekantskap med den provocerande svensken Jacob Dahlin. Då kommer det i Sverige populära TV-programmet Jacobs Stege följas av miljontals människor i Sovjetunionen. Programmet är…