Meriter Östeuropa

Jag var under några år medarbetare (från början av 2000-talet till cirka 2010) vid de numera nedlagda institutionerna Östeuropastudier/Euroasiatiska studier, Uppsala universitet. Ordförande för Östeuropaforum, en studentförening vid Uppsala universitet 2000/2001. Jag är sedan många år tillbaka också redaktör (och en av grundarna) för den ideella tidskriften ”Inblick Östeuropa” (www.inblickosteuropa.se).

IRIS-stipendiat 2004. Med stöd av forskarutbytesavtal mellan Kungliga Vitterhetsakademin och Makedonska vetenskapsakademin (MANU) genomförde jag 2004 en undersökning av kvinnors småföretagsverksamhet i Makedonien. Medverkade 2005 i radioprogrammet Människor och Tro, där jag pratade om schismen mellan den makedonska ortodoxa kyrkan och den serbiska ortodoxa kyrkan. Svenska Institutet finansierade 2007 en studieresa till Makedonien, för en undersökning om kvinnors möjligheter att få ett arbete efter avslutad universitetsexamen.

Jag har tidigare sammanställt elva konferenser om bland annat Östeuropa, EU och en konferens om Mellanöstern, främst i samarbete med Sekretariatet för kompetensutveckling/Uppsala Education (Uppsala universitet). Se lista över konferenser nedan. Även sammanställt register för religionsböcker vid högre utbildning.

 

Konferenssamordning:

“EU:s östutvidgning: Politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser”, februari 2001

“Balkans nya stater: Efter Milosevic”, november 2001

“Europas säkerhet: Nya perspektiv i en förändrad omvärld”, april 2002

“Grannar i öst: Ryssland – Ukraina – Vitryssland: samhälle, säkerhet och utveckling”, november 2002

“Där väst möter öst: Politiska, ekonomiska och sociala konflikter i Eurasien”, april 2003

“Ryssland idag: Mellan stormaktsambitioner och inrikeskriser”, februari 2004

“Ett eller två Europa: EU:s nya stater och östutvidning”, 21-22 oktober 2004

“Gränsöverskridande kriminalitet och det sårbara samhället”, 18-19 november 2004

“Europas gränser: möjligheter och konsekvenser av EU:s östutvidgning”, 23-24 november 2006

 

SIDAN UPPDATERAS!